Ammatit – Les professions

Quel est votre métier ?

Mikä on ammattinne?

Quelle est sa profession ?

Mikä hän on ammatiltaan?

Qu’est-ce qu’elle fait (dans la
vie) ?

Mitä hän tekee (elääkseen)?

Je suis écrivain.

Olen kirjailija.

Il est photographe.

Hän on valokuvaaja.

C’est un photographe célèbre.

Hän on kuuluisa valokuvaaja.