Kutsun esittäminen – Inviter

Je vous invite à déjeuner

 Kutsun teidät lounaalle

 

au restaurant /

 ravintolaan/

 

à la maison.

 meille kotiin.

On dîne ensemble ?

 Syömmekö päivällistä yhdessä?

Je vous invite.

 Minä tarjoan.

On va ensemble au cinéma ?

Tuletko elokuviin kanssani?

Je t’invite.

 Minä maksan.

Avec plaisir!

 Mielelläni. / Ilomielin.

C’est une bonne idée.

 Sepä hyvä ajatus.

D’accord.

 Kyllä se käy.

Pourquoi pas ?

 Mikäs siinä.

Volontiers.

 Mielelläni.

C’est très gentil, mais je travaille.

Se on kovin ystävällistä, mutta minulla on töitä.

Je suis vraiment désolé(e),

mais je suis occupé(e).

 Olen todella pahoillani,

 mutta olen varattu.

Merci, mais j’ai une réunion.

Kiitos, mutta minulla on kokous.